1945+++++++++++VOLKSFEEST+++++++++++1995

Onderstaande tekst komt uit het jubileumboek ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan.

In de onderstaande tekst kom je de volgende links  << voorbeeld >>  tegen.
Als je hierop klikt dan opent  zich een nieuwe pagina.
Hieronder een foto van het bestuur, voor een foto van de commissie en een kranten bericht uit 1995.

<< Foto commissie en kranten bericht >>

Lees ook het schrijven van de onderstaande personen:

<< Ere-Voorzitter Jan Masselink >>     << Burgemeester Mr.TH.G.M. Heere >>        << Voorzitter Dick Wisselink >>

v.l.n.r: Henk van Dijk, Dick Wisselink 

zittend: Manna Munsterman.                                                                FOTO 1

                                    

Toen de kruitdampen van de formatie in 1945 waren opgetrokken is het toenmalige bestuur weer begonnen met het uitwerken van de plannen, het organiseren van een bevrijdingsfeest. Van de familie Mebelder mochten wij de zaadschuur gebruiken die wij inrichten als toneel en danszaal. In de    enz. en dan het schoon en stofvrij maken van de ruimte waar in de winter het koren werd gedorst. Jan Lovink van de Stampert (Foto 1)  kon overdag moeilijk vrij krijgen maar zaterdags al heel vroeg was Jan present om de dansvloer met kaarsenvet in te smeren, handmatig had hij daarvoor een heel groot deel van de zaterdag nodig.'s Avonds konden de beentjes van de vloer m.m.v de Hr Navis met zijn harmonika. Dit buurtfeest is 3 jaar achtereen georganiseerd. Tweemaal in mei en een keer in juni. Daarna zijn ze daar mee gestopt omdat er te veel werk in ging zitten. Op 4 en 5 sept. 1946 is in de Nijman het eerste oranjefeest gehouden bij Doorspiek in de wei.  (hoek Halseweg en Speelmanstraat) Hier heeft de buurtvereniging tot en met 1966 feest gehouden. Voor deze oranjefeesten wat ook wel volksfeest werd genoemd had men een tent gehuurd van de Directie van zwembad Groenendaal, deze was 32 bij 12 meter, die opgehaald moest worden bij Engelbarts in de Slangenburg waar ook een feest werd gehouden. De jongens die de tent daar moesten op halen gingen vrij vroeg van huis zodat het feest nog in volle gang was, zo konden ze er nog een paar plisjes mee pikken. De feesttent werd door de Fam. Roenhorst uit de Slangenburg opgezet en weer afgebroken. U begrijpt wel dat bij het organiseren van een volksfeest ook commissie leden nodig waren. Joh. Doorspiek sr.D. Hartemink en D. Nijenhuis namen het vogelschieten voor hun rekening. Fladderschieten: Joh. Schuurman, G. Berendsen, H. Heesen. Schijfschieten: Joh. Bruil, Joh. Duitshof, D. Peppelman. Paardringrijden: G. Schieven,W.Keunen en H. Heesen. Dogcarrijden was voor dames ook een heel leuk spel. Dan mochten ze bij Evert Peppelman in het karretje plaatsnemen en werden zo comfortabel langs de ringen gereden. Door de grote belangstelling voor dit dogcar rijden heeft Willem Kreeftenberg ook verschillende jaren meegereden. Ook heeft Bertus Hartemink een jaar met zijn open auto de dames onder de ringen door gereden.

FOTO 2

Fietsringrijden (Gerard Berendsen Foto 2) was er ook voor dames en heren.Roelf Wijkamp, Gerrit Siebelink en Joh. Peppelman waren bij het heren ringrijden behulpzaam. Ze hadden met de mannelijke deelnemers nauwelijks moeilijkheden over het rij tempo. Bij de dames lag dat heel anders. Jan Roelofs, Hendrik Ligterink en Jan Bulten hadden heel veel moeite om de dames opgang te krijgen en te houden, de rivaliteit was erg groot. De belangstelling voor de wedstrijden was heel goed en het was altijd heel gezellig. Dat er vrij grote belangstelling was voor de wedstrijden lag ook aan het feit dat wij vanaf het begin prijzen beschikbaar stelden en geen geld prijzen wat op andere feesten vaak wel gebeurde.

Voor kopen van de prijzen was een aankoop comm. benoemd de volgende heren gaven daar inhoud aan t.w. D. Hartemink, H. Heesen, Joh. Schuurman en W. Mebelder. Tijdens de winkelweek in Doetinchem ging men prijzen kopen en natuurlijk ook naar de Kermis. Wij schrijven dit met eerbied maar het waren een stel schuins marcheerders maar stonden waar ze voor aangenomen waren. Zonder iemand te kort te doen willen wij toch Hendrik Heesen noemen die alles piek fijn noteerde o.a de prijs van de artikelen, waar het voor bestemd was. enz. Dit gebeurd heden ook nog door de prijzencommissie. De prijswinnaars konden altijd hun prijzen ruilen. De
hoofdmoot van de prijzen kocht men bij Tata Huls, dit jaar zal dat voor de 50 keer gebeuren.
De prijzen mochten wij altijd bij Doorspiek in de etalage en na 1966 in het cafe uitstallen, belangstellende konden dan alvast hun keuze maken.

FOTO 3

Het ringrijden te paard, (Herman Eenink Foto 3) tot 1962 heeft men dit gedaan, dat gebeurde in de Speelmanstraat vanaf de hardeweg tot de inrit bij Han Lovink. Het is jammer dat men geen liefhebbers meer kon vinden het was altijd een heel bijzonder gebeuren. Spectaculair was de stoelendans te paard er werden allemaal balken in een grote kring gelegd de deelnemers moesten om die balken rijden wanneer dan de muzikant met de muziek ophield dan stormden letterlijk de rijders met hun paarden allemaal op een stoel af. U snapt wel dat er veel stoelen gesneuveld zijn.
Extra spannend werd het wanneer er nog twee deelnemers over waren, dan stond er in het midden één stoel wanneer de muziek stopte, vlogen ze met ware doodsverachting op die stoel af. Dat er geen ongelukken zijn gebeurd is ons nu nog een raadsel. Als je weet dat er tussen al dat mansvolk ook nog een amazone meedeed te weten Rikie van Derk Nijenhuis die zich op geen enkele manier de kaas van het brood liet eten. Dan kun je wel stellen dat het erg jammer is dat hier geen belangstelling meer voor is. (gestopt in 1962 )

 

FOTO 4

Voor de stoelendans te paard hebben wij de Stoelendans voor Damens  (Foto 4) terug gekregen. Ook dat is altijd weer heel spannend om naar te kijken en als u dan ziet met welk een felheid om een man word gevochten.(deze mannen hebben de plaats ingenomen van de stoelen) Dan kun je zien wanneer vrouwen ergens aan meedoen dat ze dan een enorme inzet hebben. Dat zelfde geld ook voor de dames die in de Feestcommissie draaien die staan ook allemaal hun mannetje, proviciat dames. Maar ook de heren verdienen best een schouder klopje.

 

FOTO 5

Op foto 5 Toneelver. ONA, na een voorstelling in de tent.  v.l.n.r :    Hanna Heinen, Jan Lovink, Rikie Nijenhuis, Wim Mebelder, Bernard Dunnebach, Bennie Heesen, Gert  Saalmink, Henk Hartemink en Bernard Mebelder. Onder: Wim Oosterink, Bennie Hengeveld en Riek Lovink.

Voor het eerste buurtfeest bij Mebelder in de schuur hebben enkele leden een toneelstuk ingestudeerd en samen met het Duo Keizer uit Zutphen een feestavond verzorgd. Dat is zo goed bevallen dat men een toneelvereniging heeft opgestart met de naam: Ontspanning Na Arbeid O.N.A (Foto 5) Gerrit Saalmink werd aangesteld als regisseur. Ook hebben die leden van O.N.A nog klompendansen geleerd. De Hr. Bussink van Zweerink uit Westendorp was hun leermeester en Hendrik Roenhorst van de houthandel uit Westendorp was de spulleman. Hun eerste optreden was op 't bevrijdingsfeest in Halle. Bij de molen van Coops was een podium gemaakt van landbouwwagens, niet zo geschikt om op te treden als dansgroep. Het gevolg was dat één van de dames een verzwikte enkel opliep. Wim Ocks was zo goed om die dame op zijn rug naar zaal Oosterink te dragen.Toch is hij later niet met die juffrouw getrouwd, 't had dus niet geholpen. De dansgroep heeft niet zo lang bestaan, maar met toneel ging het heel goed. Op het eerste volksfeest in de feesttent bij Doorspiek hebben ze het toneelstuk "Als de poorten open gaan"  voor het voetlicht gebracht. Dat was voor O.N.A een groot succes. Op het tweede buurtfeest bij Mebelder in de schuur hebben Ebbers en van den Berg humoristen uit Gaanderen de feestavond verzorgd samen met O.N.A. Op 4 sept. 1947 in de feesttent had men radio artiesten uitgenodigd n.l het Duo Hofman voor de prijs van F. 250,= dus toen ook al vroegen artiesten veel geld voor een optreden. Het laatste buurtfeest bij Mebelder was weer voor O.N.A. m.m.v. muziekvereniging Euterpe. Op 2 sept 1948 was Jan v Riemsdijk toen heel bekend van de radio, te gast in de Nijman met een heel mooi programma. De daarop volgende jaren zijn er heel wat gezelschappen de revue gepasseerd. De feestvereniging heeft altijd geprobeerd om de ingezetenen een leuke feestavond te bezorgen. In de jaren 1947- 1948 en 1949 werd er op het buurtfeest en het oranjefeest ook een collecte gehouden voor de Nijmanse jongens in Indie. Van de opbrengst hiervan werden boeken gekocht (er op of er onder) vulpennen en portefeuiles. Helaas is Henk Lovink niet meer terug gekeerd uit Indie, tot groot verdriet van de Nijmanse bevolking. De jongens die het overleeft hadden kregen bij thuis komst een bloem aangeboden door de buurtvereniging. Deze bloemen werden ook betaald van de opbrengst van de collecte.Toneelvereniging O.N.A heeft ook al eens op het volksfeest een revue opgevoerd. Onder leiding van de Hr. Jansen directeur van een wasserij uit Doesburg, deze revue was getiteld " Het "karrebret " afgeleid van kabaret, ook een groot succes. Jammer genoeg werd toneelvereniging O.N.A in 1958 opgeheven omdat de belangstelling terug ging. Ook heeft men op het volksfeest in 1954 een openluchtspel gehad. Dit werd verzorgd door de toneelvereniging V.O.P. Dit open luchtspel werd gehouden op het feestterrein, er werden tribunes gebouwd doormiddel van boeren wagens tegen elkaar tezetten en hierop de stoelen. Dit was wel een beetje een gevaarlijke situatie omdat de boerenwagens nogal een verschil hadden in hoogte. Maar gelukkig had men toen nog niet een instansie wie deze tribune moest keuren voor stabiliteit. Maar gelukkig ging alles goed en het werd een mooie voorstelling. In 1955 met het 10 jarig bestaan was de toneelvereniging uit Bronkhorst en de boerenkapel uit Steenderen te gast op het volksfeest.   <<  zie feestlied 1955  >> In de toen komende jaren t/m 1986 werden voor de toneelavonden verenigingen van elders gevraagd. En in 1960 heeft men twee avonden de Grenskapel uit Kotten gehad. Het laatste jaar in de tent (1966) was toneelvereniging Union te gast op het volksfeest. In 1967 in de zaal van Herman Lovink, waar toen al een toneel in zat, heeft toneelvereniging Minerva gespeeld met het stuk " De stap terug ". Deze vereniging heeft regelmatig gespeeld op het volksfeest. De daarop volgende jaren heeft men steeds toneelavonden gehad. Maar in 1975 met het 30 jaar bestaan van de buurtvereniging heeft men ingestemd om in de pauze Piere Knoops te laten optreden maar deze was op het laatse moment verhinderd.<< zie Graafschapbode >>

 

FOTO 6

Hiervoor in de plaats kwam toen de kampioen vanLimburg Harry Wolters.  (Foto 6)   Dit was goed bevallen en daarom werd hij in 1985 ook weer uitgenodigd samen met de  << Bargkapel >>  om het 40 jarig jubileum luister bij te zetten. In 1977 heeft men op de toneelavond de mondorgelclub uit Gaanderen uitgenodigd.<< The Hohner Boys >>  

 

 FOTO 7

In 1980 heeft men het Haaksbergs Revue  (Foto 7) op bezoek gehad met als titel  "ALLO JANNO"  In december 1986 werd weer uit de buurtvereniging de toneelvereniging W.D.Z. (w'j doet zelf) geboren. Deze Nijmanse toneelvereniging heeft met succes t/m heden de toneelavonden voor haar rekening genomen.

Nu gaan we over op de dansavonden, deze avonden werden en worden nu nog steeds goed bezocht. Vooral in de begin jaren gingen de dansavonden er in als koek. Want in die jaren had men niet zoveel vertier als tegenwoordig. De rivaliteit tussen de dansorkesten was ook niet zo groot als nu. Zoals je al gelezen hebt werd de Hr Navis in de begin jaren al meteen 17 maal afgehuurd. De Hr Navis speelde ook op het buurtfeest dat dus 3 maal bij Mebelder is gehouden. De Hr Navis heeft gespeeld t/m 1959. Navis was metselaar moest dus hard werken. Hij kwam met zijn fiets van Varsseveld, accordeon op de bagagedrager. Hr bekking van de cafetaria uit Varsseveld was de drummer hij kwam ook met de hele handel op en aan zijn fiets gebonden naar de Nijman. Stroet uit Silvolde was de man met de saxofoon. Dit gezelschap moest zich in de grote feesttent verstaanbaar maken wat niet altijd lukte. Jan Hukker uit Zelhem de man die 35 jaar bij het volksfeest aanwezig was met zijn versterkers, wilde hun een microfoon geven maar dat wilden ze niet. De volgende jaren hebben ze er wel gebruik van gemaakt. Als je nu een kijkje neemt op het muziek podium en toen dan vraag je je af is dat nodig zo'n geweld, ze kunnen nu de knoppen zo ver los draaien dat horen en zien je vergaat. In 1960 was zoals je al gelezen hebt de Grens Kapel aanwezig voor de muzikale noot. Daarna t/m 1965 heeft Orkest Vels en Kramp uit Zelhem gespeeld. In de jaren tot aan heden zijn er veel orkesten de revue gepasseerd. Dit is n.l te veel om ze allemaal op te noemen. Enkele groepen willen we toch wel noemen deze hebben regelmatig op het feest gespeeld o.a orkest Siebelink eind jaren zestig, Woodpeckers en Free Lans begin jaren zeventig, City Combo eind jaren zeventig, Grolsch Combo begin jaren tachtig, Grolsch Combo en de Tramps eind jaren tachtig, jaren negentig Lost Ferros (Foto 8)

 

FOTO 8

Er zaten wel eens mindere orkesten bij maar door de regel heen is het de buurtvereniging aardig gelukt om ieder jaar weer een goed orkest af te huren. Het drank gebruik heden bij feesten is normaal. Maar in de begin jaren was dat wel anders.Toen mocht men n.l niet alles tappen alleen maar zwak alcoholische dranken, maar dit werd dus wel stiekum gedaan. Want zo lang als de politie het niet zag, mocht alles. Maar de politie kwam toen toch in de jaren eind veertig begin jaren vijftig regelmatig op bezoek in de Nijman om te kijken of men de vereiste vergunningen wel in het bezit had. En natuurlijk kijken of  er geen sterke drank geschonken werd. Van dit laatste werd veelvuldig misbruik van gemaakt. Deze sterke drank was opgeslagen bij Herman Lovink, Vader van Herman van het cafe en de opa van Hans Lovink. Deze woonde vast aan het feestterrein,heden bewoond door Fam. Lovink Speelmanstraat. Vanuit deze woning werd indien nodig de sterke drank naar de tent gesmokkeld. Als men in de tent druk aan het schenken was en de politie kwam plotseling binnen vallen, dan werden de flessen drank zeer snel verstopt achter het tentzeil of bij de dames onder de rokken. Die hadden in die tijd sjaratels aan waarachter de fles prachtig bleef zitten. Het kon natuurlijk niet uitblijven dat de politie toch op een gegeven moment en paar warme flessen sterke drank vond. En deze meenam naar het bureau het bestuur dacht toen van dit is ons laatste feest. Maar ze kregen geen bericht van de politie over de uitslag. Dus geen bericht is goed bericht. Want wat was eigenlijk het geval. Er waren een paar heren die de lege citroen flessen gevuld hadden met urine om zodoende de andere feest gangers te pakken te nemen. En juist deze flessen had de politie mee genomen voor onderzoek. (proost) In de begin jaren had Nijhof uit Halle de tap in de tent en leverde hij ook de drank bij het buurtfeest bij Mebelder in de schuur. De tap heeft Nijhof verzorgt tot en met 1949. Daarna heeft men laten inschrijven voor de tap, en zodoende kwam het dat in 1950 Schel in 1951 Nijhof in 1952 weer Schel de tap verzorgde in de tent. Vanaf 1953 tot en met 1959 had Nijenhuis de tap afgehuurd.
En vanaf 1960 tot en met 1966 Cafe Lovink.  (Foto  9)  In 1967 is het feestterrein verplaast naar Zaal Lovink.
<< Zaal Lovink >>

    FOTO 9                                

In 1961 zijn Wim en Hannie  (Foto 10) Wisselink begonnen met het uitzetten van een sterrit. Deze werd gehouden op dinsdag 12 September. Op de eerste sterrit van het volksfeest deden er 29 auto's en 24 bromfietsen mee. Bij deze eerste sterrit, die gelukkig goed gekeurd was door de Gem. Zelhem, was er ook al gelijk en klein ongeval. Omdat men op de harde weg wilde  starten, en veel belangstelling verwachte omdat dit  iets nieuws was, werd de weg afgesloten voor het overige verkeer. Maar toch meende een automobilist om er toch door heen te rijden.

FOTO 10

Dit had natuurlijk niemand in de gaten ook niet de kleine kinderen die ook veel belangstelling toonde voor de eerste sterrit,en vrij rond liepen op de weg omdat deze toch was afgezet. Maar op een gegeven moment was er toch die auto die er officieel niet mocht rijden. En zodoende kwam het dat Ans Lovink werd aangereden maar gelukkig is alles goed af gelopen. Mede door de lage snelheid van de auto, omdat men moeilijk kon passeren. Wim en Hannie Wisselink hebben elk jaar t/m 1995 een sterrit uitgezet. Zij moesten dus elk jaar wat nieuws bedenken maar dit is wel aardig gelukt. Heden doen er altijd ± 45 auto's aan mee , het sterrit is door de jaren heen toch ook wel een beetje traditie geworden. Dus in het jubileum jaar 1995 zetten ze het voor de 35 ste keer uit.

In de begin jaren was er een beetje weinig vermaak voor de kinderen. Daarom werd in het jaar 1949 en zweefmolen gebouwd. Deze zweefmolen   (Foto 11)   is dit jaar 1995 ook op het feest aanwezig om een klein beetje nostalgie terug te halen. De zweefmolen is in die tijd bekostigd, door aandelen aan te bieden, 59 buurt bewoners namen een aandeel van tien gulden. Deze aandelen werden later weer  

FOTO 11
 

uitbetaald maar de meeste aandeel houders schonken dit aan de buurtver. Dus in 1949 ging de bouwcommissie alle speeltuinen in de wijde omtrek af om draaimolens te bekijken. In Zeddam was een molen die na gebouwd kon worden. Die molen was op hand kracht aangewezen. Jan Roelofs moest het ijzerwerk verzorgen en E.J. Masselink nam het timmerwerk voor zijn rekening. Toen de bouw vorderde begon men zich af te vragen wie die molen opgang moest brengen dat was een heel karwei. Doorspiek sr. bracht uitkomst. Jan ten Have de molenmaker uit Aalten was bij Doorspiek kind aan huis dus kwam ten Have poolshoogte nemen, maakte wat aan tekeningen en voor F 266,= kregen wij een draaiend gedeelte ingebouwd.U begrijpt dat zo'n molenmakerswerk niet nat mag worden. Bouwman in Gaanderen werd de man die het zeil moest maken en voor F 213,98 kwam de boel onder zeil. Het schilderwerk deed Gerrit Saalmink de regisseur van toneelvereniging O.N.A. Voor het werk en de verf moest Saalmink   

FOTO 12

Voorzitter van 1945 tot 1990

F 66,70 hebben. Jan Roelofs voor het ijzerwerk F 442,= Jan Masselink voor het timmerwerk F 223,=. Voor nog geen F 1500,= konden wij proefdraaiden Dit gebeurde bij de timmerman in de kippenren. Verschillende prominenten waren uitgenodigd voor een gratis proefvlucht. Toevallig kwam ook de voorzitter Jan Masselink (Foto 12) langs en die mocht alleen een ronde maken. Wim Mebelder moest de spanrol bedienen, die de draaimolen in beweging zette.Toen de schuitjes met de voorzitter horizontaal lagen nam hij een plank zette die onder de hefboom en ging toen dood leuk bij de genodigden staan. Na heel wat smeek bedes van de voorzitter werd uiteindelijk de molen tot stilstand gebracht, toen de voorzitter uitstapte vloog hij wel vijf keer over de kop gelukkig was er twee meter hoog kippengaas dat als vangnet diende, anders was hij wel in de Distelheide terecht gekomen. Al met al was het een zeer geslaagde test.  Dat zo’n zweefmolen in een behoefte voorzag bleek al gauw. De Heurne bij Dinxperlo was de eerste gegadigde dat was Juni 1950. In 1951 kwam daar Sinderen bij in 1952 de Heidenhoek, ook op het Halse feest hebben ze nog gebruik gemaakt van de molen. Tot 1975 ging de verhuur door toen werd het steeds moeilijker om mensen te vinden die bereid waren om de molen op te zetten. Op 17 september 1976 is de molen verkocht aan buurtver. De Meuhoek. Anno 1995 draait daar de molen nog steeds. In de begin jaren werd de zweefmolen ook gebruikt voor het schoolfeest dat  een dag eerder bij de Fam. Nusselder in de wei werd gehouden.(Foto 11) Deze zweefmolen moest dan na afloop snel afgebroken worden om de andere dag weer te kunnen draaien op het volksfeest bij Doorspiek in de wei. Dit heeft men t/m 1954 gedaan. In 1955 waren de weersomstandigheden zo slecht dat het schoolfeest bijna niet door kon gaan. Het schoolbestuur vroeg toen aan de buurtvereniging om gebruik te mogen maken van de tent, omdat deze toch al was opgebouwd in de wei van Doorspiek. Dit vond de buurtvereniging natuurlijk goed, en daarop volgend werd de vraag gesteld aan het schoolbestuur om het schoolfeest in het vervolg ook op het terrein van Doorspiek te houden. Zij mochten dan vrij gebruimaken van de faciliteiten die aanwezig waren. En de feestcommissie hoefde toen ook niet meer de zweefmolen te verplaatsen. En zo is het gekomen dat tot en met heden het School- en Volksfeest gezamelijk wordt gevierd. Daarom wordt het ook heden het School- en Volksfeest de Nijman genoemd. Het schoolfeest blijft wel voor verantwoording van de school. De zweefmolen is gebruikt t/m 1972. In dit jaar is ook het volksfeest voor de zaterdag afgelast, omdat vrijdagavond na de dansavond op weg naar huis Hans Duitshof en Inie Eenink werden aangereden door een auto. Hans Duitshof overleefde het ongeval niet.

FOTO 13

In 1973 wou men ook graag iets hebben voor de peuters en kleuters. De Fam. Wicherink (Foto 13)  uit Aalten werd bereid gevonden om op de vrijdag te draaien met de draaimolen, deze werd voor de zaterdag omgebouwd tot zweefmolen. Toen het feest achter zaal Lovink plaats vondt, stond de draai/zweefmolen in het middelpunt van de belangstelling.Toen het feestterrein verplaatst werd naar de voorkant van zaal Lovink ( Foto 14) in het weiland dat toen was aangekocht door Zaal Lovink. In dit weiland kon men soms jaren achtereen de draai/zweefmolen niet plaatsen i.v.m de natheid van het terrein. Daarom werd de draaimolen geplaatst achter zaal Lovink waar hij dus alleen stond en een beetje uit het zicht van de bezoekers. Dit was geen gezellige situatie.


                               

FOTO 14

In 1993 is het feestterrein weer verplaatst naar achter Zaal Lovink. Toen heeft men besloten om iets anders te vinden voor de draai/zweefmolen. Dit is nu twee jaar een luchtkussen.
Ook muziekvereniging EUTERPE (Foto 15) heeft vanaf het begin van de buurtvereniging haar gewardeerde medewerking verleend wat
betreft de muzikale noot. In de jaren '46, 47, en 48bij Mebelder in de schuur en ook op het oranjefeest bij Doorspiek in de wei, en nu ook bij het inhalen van het koningspaar vanaf Doorspiek naar het feestterrein, en vrijdags bij de optocht van de schoolkinderen zorgt Euterpe voor de muzikale noot.
    FOTO 15

In de begin jaren werd de vogel ook onder begeleiding van Euterpe naar het feestterrein gebracht, en aldaar aangekomen werd de vogel op de schacht geplaast. Dit werd meestal op een avond voor aanvang van het feest gedaan. De vogel is in de begin jaren gemaakt door Joh. Duitshof, daarna door Jan Masselink (timmerman ) en daarna tot en met heden door Gerard Duitshof.   

v.l.n.r. J. Masselink(holdrost) J. Masselink, G.Berendsen, Joh. Schuurman en Hendrik Heesen

Het vogelschieten is toch op het feest een belangrijk en een leuk evenement. Dit is door de jaren heen wel gebleken, want de belangstellingstijgt nog steeds. Op het terrein van Doorspiek en daarna ook nog een aantal jaren op het terrein achter zaal Lovink moest men veel meer voorzorgs maatregelen nemen als tegenwoordig met het schieten in de kogelvanger. Alvorens men mocht schieten moest er een vrije sector uitgezet worden waarin men mocht schieten. Om zodoende te voorkomen dat men bij de buurman de mussen van het dak schoot. Deze vrije schiet sector werd voor omstanders afgebaken doormiddel van rode vlaggen. Dit was heel lang de taak van commissielid Derk Nijenhuis
 

                                    

In één van de jaren toen men het feestterrein achter Zaal Lovink had, moest men het schietpunt verleggen omdat de kogels die de vogel miste bij de Fam. Suselbeek op het dak van de woning terecht kwamen. Ook was de zaterdag  anders ingedeeld dan nu tegenwoordig. Toen had men 's morgens de schietvermaken en deze morgen werd hoofdzakelijk bezocht door mannelijke schutters. En enkelen hiervan soms 's middags al niet meer in staat waren om mee te doen aan de volksspelen, ter ergenis van hun andere familie leden. Ook kwam het regelmatig voor dat het niet lukte om de vogel op tijd naar beneden te halen of dat de andere schietvermaken ook uitliepen. Zodoende kwam ook het middag programma in de knel. Daarom heeft men  besloten om het feestzaterdags om 11.00 uur gezamelijk te laten beginnen. En het koningspaar van het voorgaande jaar werd toen ook opgehaald per koets vanaf huis. En vanaf Doorspiek naar het feestterrein begeleid door Euterpe. Zo gebeurd het tegenwoordig ook nog steeds.

Toen het feestterrein werd verplaatst naar het weiland gelegen voor zaal Lovink werd ook besloten in samen werking met de Gem. Zelhem om de weg af te sluiten tussen de Nijmansedijk en de Lankersedijk. Omdat er een gevaarlijke situatie was ontstaan doordat de bezoekers regelmatig de weg moesten oversteken om gebruik te kunnen maken van het cafe, schiettent, draaimolen en de visboer. Dit stukje weg wordt heden met het volksfeest ook nog steeds afgesloten, alleen is het nu wel toegangkelijk voor bezoekers die willen parkeren omdat nu het parkeer terrein ligt nabij Zaal Lovink. En daarvoor mocht men overdag parkeren bij Familie Te Bokkel in het weiland. 

 

Koningspaar Jan en Grada Jolink (1958)

In 1978 heeft men gedacht om het vermaak op het volksfeest wat uit te bereiden door middel vaneen schiettent. De Fam. Witstein werd bereid gevonden om met zijn schietsalon naar de Nijman te komen. In de begin jaren tot en met 1984 was er veel belangstelling voor de schiettent. Maar toen in 1985 het vogelschieten voor de jeugd zijn intrek nam, was er weinig belangstelling meer voor de schiettent. De Fam. Witstein komt elk jaar nog naar de Nijman toe, want vanaf 1985 is de staanplaats vrij van huur en zodoende nog lonend om naar de Nijman te komen.

Het overzicht van schutterskoning(in) kunt u zien op de link        << Koning(in) >>

FOTO 16

Gert Doorspiek schutterskoning midden jaren vijftig   (Foto 16) 


FOTO 17

Wilferd Schoppers eerste jeugdkoning in 1985   (Foto 17)

Ook zijn er de afgelopen jaren heel wat leuke evenementen de revue gepasseerd zoals het touwtrekken in de jaren '81 en '82 en het stelten lopen in het jaar 1985.Men heeft toen ook een wedstrijd uitgeschreven wie op de hoogste stelten kon lopen. Dit heeft toen  Robert Hartemink (Foto 18) gewonnen. Hij plaatste zijn stelten tegen een opraapwagen aan ( die hij zelf had meegenomen) om zodoende naar boven te kunnenklimmen in de stelten. In de jaren '88 en '89 was er ook een steppenrace (Foto 19) Touwtrekken was ook een aantal jaren van de partij de uitslag van 1983 is als volgt: eerste: Teeuwsen, tweede: Halse west team, derde: Aalbers en vierde Te Grotenhuis.

FOTO 18

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 19

 

FOTO 20

Verkleed voetbal (Foto 20) heeft men ook als plubiekstrekker gehad, ook zoals het in 1987 verklede voetbal tussen de twee piraten zenders L.P.G en Sanremo. En de honden vereniging uit Varsseveld met een hele mooie demonstratie.
 

FOTO 21

In de jaren 1993 en 1994 heeft men een playback­show (Foto 21) georganiseerd dit was ook zeer geslaagd.


FOTO 23

 

  FOTO 22

In1995 met het 50 jarig bestaan heeft de Edelweiss Kapelle (Foto 24) uit Gelselaar een bijdrage geleverd met het spätschoppen op zondagmiddag. Op de donderdag was er een bonteavond met medewerking van de  "Grolse Hofzangers", (Foto 23)  "De Zwoagers  (Foto 22) en de "Fam.  Achterop (Foto 25 )  
 

  

 

 

 

 

FOTO 24                        

FOTO 25
 

FOTO 26

FOTO 27

Vrijdagmiddag was er voor de schoolkinderen een voorstelling van het poppen theater de Trekwagen uit Doetinchem. (Foto 26)  En op zaterdagmiddag kon men zich uitleven op de Rodeo stier (Foto 27)

Het laatste woord.

Zoals U ziet is dit het einde van het overzicht 50 jaar volksfeest. Namens de feestcommissie willen wij iedereen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen in welke vorm dan ook om tot dit eind resultaat te komen. Het is simpel maar waar, zonder jullie bijdrage hadden wij dit niet kunnen realiseren. Wij hebben niet gestreefd naar een compleet overzicht, maar meer een beeld door de jaren heen middels foto's, verhalen en kranteknipsels.

DE FEESTCOMMISSIE

Nijman, augustus 1995

 << HOME >>