Zittend: Grada Vels, Mientje Klein Bleumink, Jan Masselink, (ere-voorz.) DickWisselink, Manna Munsterman, Henk van Dijk, Alie Hebbink, Jannie Klein Lebbink.  Staand van links naar rechts: Anton Bulten, Wim Wassink, Han Aalbers, Hans Legters Alie Schoppers, Wico Kreeftenberg, Riek Heesen, Jan Ligterink, Wim Wisselink, Hans Aalbers, Han Saalmink, Dick Wolsink, Henk Vreman, Erik ter Maat, Henk Veenink, Herman Nijenhuis.    

Door omstandigheden waren 2 commissieleden tijdens de fotosessie verhinderd, namelijk Jo Berendsen en Gerard Winkel.

=====================================================================

5 sept- 1995  (Bron: Graafschapbode)

               ZELHEMSE  BUURTSCHAP  VIERT  VIJFTIGJARIG  JUBILEUM  VOLKSFEEST

                                   SCHOOL HET CENTRUM VAN HALLE-NIJMAN                                           

HALLE-NIJMAN -  Eén ding hebben de mensen die het vijftigste volksfeest in Halle-Nijman van 7 t/m 10 september bijwonen vrijwel allemaal gemeen: ze hebben hun basisonderwijs genoten in de gelijknamige school in de Zelhemse buurtschap. "De Nijmanschool is door al die jaren heen een belangrijke voorziening in deze gemeenschap gebleven. Veel mensen die ergens anders zijn gaan wonen, komen elk jaar terug voor het feest. Als je ze terugziet weet je één ding zeker: we hebben allemaal op dezelfde school gezeten", vertellen Dick Wisselink, Manna Munsterman en Henk van Dijk, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de feestcommissie. Dat betekent overigens niet dat de geboorte-akte van iedereen die zich in het feestgedruis zal storten in het Zelhemse gemeentehuis is opgeslagen. De Nijman is een buurtschap op de grens van Zelhem, Doetinchem en Wisch en telt ook inwoners van deze drie gemeenten. Vijftig jaar geleden, kort na de bevrijding, staken diverse bewoners de koppen bij elkaar om een buurtvereniging op te richten. Een belangrijke taak in het begin was het maken van een sneeuwschuif, zodat de kinderen uit de buurtschap veilig naar school konden.

Bijnaam: Zoals zovele buurtschappen in de Achterhoek is Halle-Nijman een hechte gemeenschap gebleven. Bovendien heeft vrijwel iedereen een bijnaam, genoemd naar de boerderij waar ze vandaan komen of de plek waar de wieg heeft gestaan. "Er zijn nogal wat mensen met dezelfde achternaam, zoals Lovink. Dan moet je wel een bijnaam hebben om te weten over wie je het hebt", zegt voorzitter Wisselink. Zo is de eerste voorzitter Jan Masselink bekend onder de naam hoenderkrämer, omdat hij vroeger kippen ophaalde bij boerderijen. Hij had in 1945 als jongste bediende de nodige aarzelingen bij het aanvaarden van z'n functie, maar hield het uiteindelijk 45 jaar vol. Hij is inmiddels erevoorzitter. De  oprichtingsvergadering werd gehouden bij Lovink "van de Stampert", de eerste feestelijkheden hadden plaats bij de familie Mebelder, later was een plek bij de molen van Doorspiek het feestterrein. oorspronkelijk werd in de Nijman jaarlijks zowel een buurt- als oranjefeest gehouden, al vrij snel werd gekozen voor een jaarlijks volksfeest. Vanaf 1967 is de plek waar het evenment werd gehouden gesitueerd bij café Lovink. De onderlinge verbondenheid is nog steeds groot, de animo voor het jaarlijkse feest eveneens, vertelt het bestuur. "Vorig jaar hadden we bij het vogelschieten niet minder dan 130 schutters". Bewust is er voor gekozen om geen vereniging op te richten, de activiteiten worden georganiseerd door een 25 leden tellende feestcommissie. "Dat heeft voordelen", weet penningmeester van Dijk. "Als iemand uit de Nijman een vrienje of vriendinnetje van elders heeft, is hij of zij welkom op het feest. Je hoeft geen lid te worden. Als je op onze dansavonden komt hoef je alleen entree te betalen."

Uitgebreid: Het programma is in verband met het jubileum fors uitgebreid in vergelijking met voorgaande jaren. Donderdagavond 7 september wordt het feest geopend met optredens van de Grolse Hofzangers, De Zwaogers en de familie Achterop. Vrijdagmiddag staan het kinderfeest op het programma, waar traditiegetrouw de Halse muziekvereniging Euterpe aan meewerkt. Verder bestaat het aanbod onder meer uit volksfeesten (zaterdag) en staat op zondagmiddag het fenomeen Spätschoppen met de Edelweiss Kapelle gepland. Aardig aspect van de feestelijkheden is de aanwezigheid van een zweefmolen die met de hand wordt bediend. Hat apparaat was jarenlang eigendom van De Nijman, maar werd in 1976 verkocht aan buurtvereniging Meuhoek, die het gevaarte opknapte en voor deze special gelegenheid aan De Nijman wil afstaan. ook wordt tijdens het feest een jubileumboekje gepresenteerd, waarin de geschiedenis van buurtfeest uitvoerig staat beschreven.