Beste leazers en niet leazers.

 

Een wekke of wat geleden kwam Dick i'jluu wet wel de veurzitter bi'j mien met de vraoge of ik een stuksen wol schrieven veur 't jubileumbuuksken van de feestvereniging. Ik zegge Derk i'j wet wel dat ik better plat kan praoten as plat schrieven, toe zei e dat vült bes met. I'j mot maor langzaam schrieven want d'r bunt een heleboel commissieleden die toch niet gaow künt leazen. Now dan veurruut met de geit.Toe ik in 1945 tot veurzitter gebombardeerd wier kwam ik tot de ontdekking dat in de Ni'jman heel vülle jofele mensen wonen. Wanneer i'jluu dit buuksken least kom i'j namen tegen van een hoop mensen die mien e holpen hebt de "kaore" te trekken. Namen nuumen is altied geveurlek maor toch wil ik geere de namen d'r bi'j zetten van de commissieleden die altied en aoveral bi'jsprongen. Van 't bestuur was dat Bernard Vreman den 14 jaor op de centen hef e past. Daornao kwam Jan Lovink better bekend as Jan uut 't Venne, daornao kwam Han Lovink de buul met geld aover nemmen en zo a'j wet is now Hank van Dijk "onze schatbewaarder" den de knippe nao 't feest wel kan uutwassen. Evert Jan was heel lange onzen secretaris, heel wat keren gongen Han en ikke s'zondags-s'margens naor Jan op de "Hol-drost" um de eerste bezigheden veur 't anstaonde feest op papier te zetten. Eerst krege wi'j koffie met een kuuksken en adde wi'j ons goed e weerd hadden dan got Lien ons vake een borreltjen in en gleuf maor dat wi'j ons goed weren, en as dan met Han deur de morel op huus an ging mosten wi'j zo oppassen da'w niet in de graven fietsen want de weg was jo zo smal en krom. Thuus was dan vake de soep kold en de vrouw heite. Toe Jan d'r met ophiel nam vrouw Munsterman of "Manna" de penne en papier aover. Jan Lovink van de "Stampert" en Antoon Schieven hadden de dre'mölle onder eur beheer, heel wat Ni'jmanseluu hebt bi'j eur in de schuitjes e zetten. Wim Wisselink is ons laatste gekaozen bestuurslid. Wat Wim en Hannie allemaole e daon hebt en nog doet is owluu bekend. Al disse mensen en nog vülle anderen hebt mi'j veural in de eerste jaoren d'r deurhen e slept, disse luu zal ik niet makkelek vergetten. Later toe de veurzitter steeds older wier en de commissieleden steeds jonger en mooier (want daor kwamen ok vrowluu bi'j) hebbe ik mi'j met de generatie tot 't leste toe goed künnen verstaon. Tussen aanhalingstekens wil ik nog effen vermelden dat de buuke die ik menen bi'j 't olde papier terechte wazen e kommen, veilig en wel bi'j "Manna" op zolder laggen ik mot zeggen dat is een opluchting. De leste tied 1990 - 1995 hebbe ik goed rond en um mien hen e kekken en dan mot ik zeggen dat 't vief jaor geleden gin miskleum was dat Dick Wisselink den hamer hef aover e nommen. Tot slot wil ik owluu Ni'jemanse mensen en alle anderen van buuten de Ni'jman nog vülle gezellige feesten toe wensen.

 

Den ölden" veurzitter Derk Jan.