Van harte gefeliciteerd!!!

 

Dit jaar viert buurtvereniging "De Nijman" het 50-jarig bestaan van haar Volksfeest, een verjaardag waarmee ik de vereniging van harte feliciteer. In 1939 werden de eerste stappen gezet, maar door de algehele mobilisatie heeft het tot 1945 moeten duren voordat het eerste volksfeest gevierd kon worden. Het werd een bevrijdingsfeest. In de volgende jaren werden steeds feesten georganiseerd met een grote variatie aan benaming van het feest (volksfeest - buurt - commissie - feestcommissie). Maar in wezen gaat het om één uitstekende zaak: mensen die zich als vrijwilliger inspannen ten behoeve van de gemeenschap waarvan zij deel uit maken, en via hun organisatie de saamhorigheid van de buurtschap bevorderen. Prachtig dat deze vrijwilligers er zijn. Bij uitzondering wil ik de heer D.J. Masselink noemen die als voorzitter 45 jaar lang dit goede werk heeft gedaan.

Nogmaals mijn gelukwensen en ik wens alle leden van de organisatie veel succes bij hun werk en alle buurtgenoten een heerlijk feest toe.

De burgemeester van Zelhem,

Mr.Th.G.M. Heere.