Uit de Graafschapbode september 1975

 

GOEDE SFEER EN GELUKKIGE MENSEN

 

Zittend v.l.n.r. Mevr. Magendans, Henk Hartemink, Han Lovink,(Penn.m) Jan Masselink, (aecr.) Jan Massehink, (Voorz.)Wim Wisselink en Mevr. Klein Bleumink. Staand v.l.n.r. Bertus Lovink, Antoon Bulten, Henk Veenink, Gert Jolink, Jan Ligterink, Henk Ligterink, Jan Wassink, Han Aalbers en Gerard Heesen.

Halle, Begin september bestaat de buurtvereniging "De Nijman" 30 Jaar. Het jaarlijkse volksfeest zal daarom dit keer op 11, 12 en 13 september een bijzonder tintje krijgen. Zo zal in het vernieuwde cafe "De Nijman" te Halle op de eerste avond toneelvereniging "Minerva" uit Westendorp optreden, terwijl men zich op dezelfde avond ook nog zal kunnen laten vermaken door de bekende Limburgse buutreedner Pierre Knoops. De man die in deze periode van 30 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd, J. Masselink (53) vertelde ons wat over deze bijzondere vereniging. De gemeenschap voor de bewoners van het "drielandenpunt" Halle (gem. Zelhem), Westendorp (gem. Wisch) en Doetinchem is eigenlijk geen vereniging, vertelt Masselink in zijn huis aan de Westendorpseweg op zo'n 10 kilometer van Doetinchem.Wij hebben geen echte leden en kennen geen contributie. Alle bewoners van de buurt, ongeveer 90 gezinnen, horen er zonder meer bij. Niet minder echter degenen die de buurt hebben verlaten doch telkenjare soms van verre komen om "hun feest" bij te wonen. Men starte met een bestuur van negen leden en een gelijk aantal commissieleden. Wanneer er eens iemand uitvalt weet iedereen als bij intu´tie wie daarvoor in de plaats moet komen. Men kent nu slechts secretaris E.J. Masselink die ook al 25 jaar functioneert en penningmeester H.Lovink die 10 jaar de eindjes aan elkaar weet te knopen. De andere 15 zijn commissieleden. Het draait allemaal. Voorheen vond het volksfeest plaats in een gehuurde tent, later in de zaal van "De Nijman". De tent werd van het voorafgaande feest elders door vele buurtbewooners met paarden en wagens bij nacht en ontij gehaald. Daarbij werd wat afgelachen. Op het terrein van molenaar J. Doorspiek werd de tent dan opgebouwd. Altijd de eerste avond een toneelvereniging en de tweede, later ook de derde avond, dansen. Tijdens het volksfeest in het najaar waren er altijd volksspelen bij de tent en later bij de zaal. Voor het toneel moest het bestuur steeds bijzondere voorzieningen treffen maar nu, na de uitbreiding van "De Nijman" van Lovink is dat gelukkig niet meer nodig. De verhoudingen in de buurt zijn bijzonder goed. Dat bleek eens toen men nog te klein was om een draai- of zweefmolen te laten komen. Spontaan namen de mensen toen aandelen van F. 10,= waardoor het mogelijk werd om er zelf een te bouwen.Tot voor enkele jaren organiseerde de vereniging jaarlijks uitstapjes voor de buurt naar Belgie of Duitsland. J. Rijnsent was steeds een verdienstelijke gids. Verder zorgt "De Nijman" ervoor dat de buurtbewoners die tijdens het feest in het ziekenhuis verblijven met een fruitmand worden verrast. "Met onze mooie buurt en de vereniging zijn wij hier in "De Nijman" gelukkige mensen". besloot de heer Masselink zijn verhaal.