<< HOME >>
 

 

Stichting Nijmansfeest

 

 

 

OPGERICHT

1945

                                                       

 

Het Vogelschieten

Het vogelschieten is op het Nijmansfeest een belangrijk en leuk gebeuren. Dit is door de
jaren heen wel gebleken want de belangstelling hiervoor stijgt ieder jaar. In de beginjaren
van het feest werd de vogel onder begeleiding van Muziekvereniging Euterpe naar het
feestterrein gebracht om vervolgens op de schacht te worden geplaatst. Dit werd meestal
gedaan op de avond voordat het feest begon. In de beginjaren werd de vogel gemaakt door
Joh. Duitshof, daarna door Jan Masselink (Timmerman) en daarna door Gerard Duitshof.
Heden ten dage wordt de vogel gemaakt door Erik ter Maat. Voorheen moesten op het
terrein van Doorspiek en daarna bij Zaal Lovink veel voorzorgsmaatregelen genomen
worden. Om te mogen schieten werd en moest een vrije sector worden uitgezet waarbinnen
men mocht schieten. Het is namelijk een keer voorgekomen, dat de kogels bij de fam
Susebeek op het dak terecht kwamen. Tegenwoordig mag er alleen maar geschoten worden
met een kogelvanger. In het verleden was de zaterdag ook anders ingedeeld dan
tegenwoordig. Toen waren de schietvermaken 's morgens en werden hoofdzakelijk bezocht
door mannelijke schutters. Ook kwam het regelmatig voor dat het niet lukte om de vogel op
tijd naar beneden te krijgen. Hierdoor kwam vaak het middagprogramma in het nauw.
Daarom is besloten om het programma om 12.00 uur te laten beginnen. In 1985 is er ook
begonnen met het vogelschieten voor de jeugd. Dit is elk jaar ook weer een happening.
Sinds enkele jaren gaat de Jeugdkoning(in) ook mee in de koets. Samen met het
Koningspaar worden zij, onder begeleiding van Muziekvereniging Euterpe, naar het
feestterrein gebracht.