<< HOME >>
 

 

Stichting Nijmansfeest

 

 

 

OPGERICHT

1945

                                                       

 

 

                                                       De Oprichting

 

Om tot oprichting van een feestvereniging te komen is er in de herfst van 1939 een
vergadering belegd bij Boomkamp in de schuur, op het adres waar nu (anno 2006) de
Familie van Hoorn aan de Stads Heidelaan woont. Er was een flinke belangstelling en er zijn
ook mensen benoem
d om het één en ander op poten te zetten. In het voorjaar van 1940
wilde men verder gaan met de voorbereidingen van een feest. Maar omdat ook in het
voorjaar van 1940 de algehele mobilisatie werd uitgeroepen en de dreiging van een oorlog
heeft men besloten om voorlopig af te zien van de voorgenomen plannen. Die dreiging van
oorlog werd werkelijkheid toen in de vroege ochtend van de tiende mei de Duitsers massaal
Nederland binnen vielen. De Nijmanse buurt werd 's morgens vroeg verrast door enorme
knallen die veroorzaakt werden door het opblazen van de bruggen over de slingebeek o.a
kieftenbrug
, vorentjesbrug, poelsbrug, erinkvelderbrug, bauhuisbrug, enz. Vijf lange
oorlogsjaren volgden die door een ieder op zijn eigen wijze werden beleefd en geleefd. In
het voorjaar van 1945 kwam de bevrijding steeds dichter bij. De meeste mensen sliepen zo
goed en kwaad als het ging in schuil­kelders. Toen ze op de bewuste meidag 's morgens uit
de kelders kwamen liepen er nog enkele duitse soldaten door de weilanden richting Zelhem.
De zware kanonnen die bij o.a. Aalderink en Keunen (westendorpseweg) stonden waren in
de vooravond opgehouden met schieten, dus was het in die vroege ochtend vrij stil.

De mensen dachten toen zo'n ellende als deze vijf jaar komt nooit meer terug, maar als je
dan ziet dat er nu 60 jaar later over de gehele wereld honderden mensen per dag worden
vermoord dan zie je dat de mensen nog niet veel hebben geleerd. Nu de bevrijding een feit
was geworden, met veel doortrekkende Engelse, Canadese of Amerikaase soldaten met heel
veel leger materiaal vanaf Westendorp over de Westendorpseweg naar het kruispunt bij
Halle verder richting Ruurlo, dit duurde enkele dagen. Hierna kwam langzaam het nijmanse
leven weer opgang en kwam er behoefte om met elkaar een bevrijdingsfeest te vieren
Een aantal inwoners van de Nijman, te weten Joh.Duitshof, B.Vreman, L. Keunen, Joh.
Wissink, en Joh. Doorspiek hebben toen het voortouw genomen en een feest georganiseerd.
De molen van de Firma Doorspiek (Anno 2006 fam. Maandag Halseweg) werd leeg gehaald
en schoon gemaakt, en het feest kon beginnen.

Om wat leven in de brouwerij te krijgen werd de Doetinchemse Harmonie uitgenodigd voor
een concert.  Na afloop van het concert  klom  G. Peppelman op een stoel, om de menigte
toe te spreken en de Harmonie heel hartelijk te bedanken voor de mooie muziek die ze
gebracht hadden. Een tijdje later werd de Nijman uitgenodigd voor een vergadering bij
Lovink van de Stampert. Die vergadering had een grote belangstelling en het plan  was om
een buurtvereniging op te richten. Één van de belangrijkste taken van de vereniging moest
zijn het sneeuw ruimen. Alle ingezetenen die een paard hadden werden verzocht om een
sneeuwschuif te maken die men dan bij de eerste sneeuw val kon gebruiken om de weg en
de paden sneeuw vrij te maken. Vooral bedoeld voor de schoolkinderen die de Nijmanse
school
bezochten. Uit het bovenstaande blijkt wel dat er toen in de winter vaak veel sneeuw
viel en dat er ook veel kinderen waren die naar school moesten in die jaren wel zo'n 150 tot
200 kinderen.

Op die vergadering bij Lovink van de Stampert werd een bestuur geko­zen te weten Joh.
Duitshof, Joh. Wissink, B. Vreman, J. Lovink, (stampert) B. Boomkamp, G Schieven(morel
en J. Masselink ( hoenderkrämer ). Op de eerst volgende vergadering bij Joh. Wissink
werden de functies verdeeld wat het gevolg had dat Joh. Wissink secretaris, B. Vreman
penningmeester, en Jan Masselink voorzitter werd. Jan Masselink heeft het voorzitterschap
toen aanvaardt onder de volgende voorwaarde: dat hij als jongste lid het wilde proberen en
zien of hij het aan kon, en dus ook geen  enige bestuurlijke ervaring had. Het is wel
gebleken dat hij de kar op een voortreffelijke wijze getrokken heeft, en er zelf natuurlijk
veel plezier aan beleefde anders had hij het geen 45 jaar volgehouden. Totaal werden er 7
bestuursleden gekozen die als eerste taak hadden om een buurtfeest te organiseren.  Het
eerste buurt­feest werd gehouden op 7 en 8 mei 1946 bij de Fam. Mebelder S 68 te
Doetinchem (anno 2006  Mebelder Westendorpseweg
) De S stond voor Slangenburg.  Er
was ook een reglement op gesteld waar men zich aan moest houden dus ook voor het
bestuur een rooster van aftreden. De eerste was Joh. Wissink, hiervoor in de plaats kwam
Jan Masselink (timmerman) Dit rooster van aftreden is in de begin jaren al een beetje
verwaterd. Omdat men eerst vergaderden met het bestuur en daarna met de commissie,
deze commissie is ontstaan door vrijwilligers die zich aan melden om te komen helpen bij
het buurtfeest en het volksfeest. Omdat men op de bestuursvergadering dezelfde punten
behandelden als daarna op de commissievergadering vondt men dit toen ook al
tijdverspilling en onnodig, daarom werd er besloten om er steeds één vergadering van te
maken. Zodoende kwam men gezamelijk aan één commissie. Daar door zijn ook de overige
bestuursleden een beetje komen te vervallen. Deze zijn commissielid geworden en bleef
alleen de voorziter, penningmeester en de secretaris in functie over. Dit is tot op heden zo
gebleven. De bestuurs- en commissieleden werden in het verleden alleen vervangen door
aangeving van hun zelf dat ze er mee willen stoppen, een meestal hadden ze zelf al weer
voor en vervanger gezorgd. Het dagelijkse bestuur heeft heden (anno 2006) wel een rooster
van aftreden. Het dagelijkse bestuur neemt in spoed eisende gevallen de beslissing en
andere punten worden samen met de commissie overlegd. Het is dus niet echt een
vereniging en daarom wordt het nu ook de feestcommissie genoemd.
(anno 2006 Stichting Nijmansfeest)
In de volksmond blijft men het nog vaak
buurtvereniging noemen.

Zoals je al gelezen hebt is de buurtvereniging opgericht in de herfst van 1945, met 337
leden en het lidmaatschap bedroeg toen F. 0,25. Dit lidmaatschap is in 1948 al weer
stopgezet, omdat men in de jaren 1946 - 1947 en 1948 twee feesten organiseerden n.l het
buurtfeest (alleen voor leden) in mei bij de Fam. Mebelder en in september het oranjefeest
bij Doorspiek in de wei.(voor iedereen toegangkelijk) Twee feesten in een jaar was voor de
commissie een beetje te veel want er ging toch vrij veel tijd in zitten om alles goed te
regelen. Men had toen nog niet de accomodatie wie men tegenwoordig ter beschikking
heeft. (anno 2006 Zaal Lovink) Daarom heeft men toen besloten om het buurtfeest te laten
vervallen. Het buurtfeest bij Mebelder is in mei 1948 voor het laatst gehouden. Daarna heeft
men zich alleen gecon­senteerd op het oranjefeest bij Doorspiek.
 

Uit het onderstaande overzicht blijkt wel hoe gezellig het was om in het bestuur zitting te
nemen. Maar ook vooral door de goede samenwerking tussen bestuur en de commissieleden
onderling was en is het in het algemeen plezierig vertoeven in de commissie.
Het buurtfeest
en het volksfeest hebben door de jaren heen ook geen klagen gehad over de belangstelling.
Dit geeft ook waardering voor het organiseren van het volksfeest. Je kunt van alles
organiseren maar je bent wel afhangkelijk van bezoekers. En hierover hebben wij in de
Nijman niet te klagen. Dit komt waarschijnlijk ook door omdat het een Volksfeest is, dus
toegangkelijk voor iedereen.

Heden is het dan ook goed vertoeven op het volksfeest, want in 1993 heeft de commissie
zich een klein beetje ingedekt voor slechte weersomstandigheden, doormiddel van een
tweede tent te plaatsen zodat ook nu de spelletjes onder dak kunnen plaats vinden. De
Feestcommissie heeft zich de algelopen jaren, en zal zich in de komende jaren ook blijven
inspannen voor een goed en gezellig nijmansfeest. De commissie hoopt dan ook dat ze u en
vele anderen met u nog in lengte van jaren mogen begroeten op het volksfeest.

 

De feestcommissie telt heden inclusief het bestuur 27 leden.