<< HOME >>
 

 

Stichting Nijmansfeest

 

 

 

OPGERICHT

1945

                                                       
De Feestcommissie bestaat uit 27 personen die elk jaar weer zorgdragen voor het
Nijmansfeest.
Zij houden driemaal per jaar een vergadering, indien nodig wordt een
extra vergadering belegd.
Sinds 1995 wordt met een daaiboek gewerkt waarin alle voorkomende
werkzaamheden en aandachtspunten zijn opgenomen.
Zo is een ieder op de hoogte van zijn/haar taken. Het dagelijks bestuur (Voorzitter,
Secretaris en Penningmeester) heeft een rooster van aftreden en zijn herkiesbaar.
De Commissieleden blijven zolang zitting nemen tot ze zelf aangeven te willen
stoppen. In 2005 is de Feestcommissie een Stichting geworden omdat hierin de
aansprakelijkheid in materieel en financieel opzicht beter geregeld is.

We zijn gedeponeerd als  "Stichting Nijmansfeest"